Bob the Butler - Vagtplan

Vagtplan

Giver overblik over bemanding, timer og udgifter

Hvordan kan vi hjælpe Jer

Vagtplan - Giver overblik over bemanding, timer og udgifter
VAGTPLANLÆGNING

Giver overblik over bemanding, timer og udgifter

Planlægningen af bemandingen kan ske hurtigt, nemt og overskueligt. Få samtidig et overblik over antal timer og udgifterne pr. medarbejder i perioden.

Medarbejderne kan selv bytte deres vagter inde i appen, men et vagtbytte skal altid godkendes af en leder, inden det træder i kraft.

Medarbejderne kan selv tjekke ind og ud, men afviger tiderne fra den planlagte vagt, skal medarbejderen notere en bemærkning omkring dette.

Alle ind og ud tjekninger kan ses og tilrettes inden de godkendes til lønafregningen.

Når der skal køres løn til de ansatte, kan alle godkendte timer ses på hver enkelte medarbejder. BoB kan også vise, om medarbejderen har købt varer på regning. Du markerer blot de timer, der skal udbetales samt de varekøb som skal modregnes, for at gøre aflønningen klar.

Vagtplan modulet indeholder blandt andet nedenstående funktioner

Overblik over bemanding
Hold styr på udgifter til medarbejdere
Byt vagter gennem app
Timeregistrering af medarbejdere
Beregn løn ud fra timeregistrering
Kopier tidligere vagtplan
Udsendelse af vagt forespørgsler
Kontrol om vagtplanen overholdes

Se herunder udvalgte nøglefunktioner

Kassesystemet

Vagtplan

Oversigt

Opret nemt og hurtigt en vagtplan og få overblik over alle dine medarbejderes vagter. Se samtidig en oversigt over alle timer der er oprettet i perioden, samt udgifter til løn.

Se antal timer og lønudgifter pr. medarbejder i perioden, samt hvad de har oprettet bestillinger for.

Registrer ferie samt sygedage i kalenderen, så du hurtigt kan se medarbejdere som ikke er tilgængelig på dagen.

Vagtplan - Oversigt
Vagtplan - Kopier tidligere vagtplan
Vagtplan

Kopier tidligere vagtplan

Vælg en fra og en til dato fra en tidligere periode som du ønsker at kopiere, derefter vælges en fra og en til dato hvor den skal sættes ind.

Redigere i vagtplanen, og når den er som ønsket, kan planen godkendes og nu kan medarbejderne se deres vagter i appen.

Vagtplan

Opret en forespørgsel

Du kan oprette en vagt forespørgsel ud fra tid, dato og opgave, så hvis du f.eks. kun vil spørge alle dine tjenere kan du det, du kan også vælge alle, du kan også vælge en specifik medarbejder.

Derefter kan medarbejderne se forespørgslen i appen, og de kan vælge at tage vagten, eller lade den gå til en anden.

Vagtplan - Opret en forespørgsel
Dashboard - Medarbejder oversigt
Dashboard

Medarbejder oversigt

På dashboardet vises hvilke medarbejdere som kommer på dagen, samt om de er tjekket ind.

Se også hvem der holder ferie eller er syge, i tilfælde af der skal kaldes en ekstra ind på vagt.

Timeregistrering

Tjek ind og ud

Medarbejderen finder sig selv i listen, og taster sin pin kode, og kan nu tjekke ind på sin vagt.

Er der ikke oprettet en vagt til medarbejderen på dagen, skal medarbejderen skrive hvorfor han/hun er dukket op.

Inden medarbejderen går hjem, kan der også tjekkes ud.

Timeregistrering - Tjek ind og ud
Timeregistrering - Uden for vagtplanen
Timeregistrering

Uden for vagtplanen

Tjekker en medarbejder sig ind før eller efter en vagt start med mere end 5 minutter, skal der angives en begrundelse.

Det samme gælder sig når medarbejderen tjekker sig ud før eller sener end vagten slutter.

Timeregistrering

Godkend timerne

Se alle medarbejdernes ind- og udtjekninger, samt eventuelle bemærkninger omkring for sent mødt, eller hvis de er gået tidligere.

Tilret ind- og udtjekninger, hvis en medarbejder f.eks. har glemt at tjekke ud, eller har noteret 10 ekstra minutter som ikke kan godkendes.

Vælg i listen, og godkend timerne til lønafregning.

Timeregistrering - Godkend timerne
Lønafregning - Se godkendte timer
Lønafregning

Se godkendte timer

Inde på en medarbejder kan de godkendte timer ses, vælg de timer som skal udbetales, og tryk på afregn.

Hvis en medarbejder har oprettet personale køb, kan disse modregnes i lønnen.

Du kan til enhver tid se alle afregnede timer.

Løn data

Eksporter løn data

Udtræk en Excel fil med alle lønudbetalinger i en periode, og få en tjekliste, eller brug den som bilag.

Løn data - Eksporter løn data
Vagtplan - Vagtbytte fra app
Vagtplan

Vagtbytte fra app

Medarbejderne kan selv sætte en vagt i vagtbørsen, hvis de gerne vil have den byttet, derefter kan andre byde ind på vagten.

En leder / administrator skal altid godkende et vagtbytte, før det ændres i vagtplanen.

Medarbejder-app

Medarbejder app

Vagtplan

Når en vagtplan er godkendt inde i kassesystemet, får medarbejderen en notifikation om at der er kommet nye vagter.

De kan nu se en liste over alle de vagter som de er blevet tildelt.

Medarbejder app - Vagtplan
Medarbejder app - Vagtbytte
Medarbejder app

Vagtbytte

En medarbejder kan vælge en vagt og lægge den i vagtbørsen, hvis de gerne vil have den byttet, derefter kan andre byde ind på vagten.

Medarbejderen kan også vælge at lave en forespørgsel direkte til en anden medarbejder, om de kan bytte en vagt.

Et vagtbytte skal altid godkendes af en leder / administrator, før det ændres i vagtplanen.

Medarbejder app

Tag en vagt

I vagtbørsen kan medarbejderne se ledige vagter inde for deres arbejdsområde, så f.eks. en tjener ikke kan byde ind på en køkkenvagt.

I vagtbørsen vises også forespørgsler fra vagtplanlæggeren, hvis en ekstra vagt skal besættes.

Når der kommer nye vagter i vagtbørsen, får medarbejderen en notifikation så de er opmærksom på de nye vagter.

Medarbejder app - Tag en vagt
Medarbejder app - Vagtbytte
Medarbejder app

Tjek ind

En medarbejder kan tjekken ind på sin vagt hvis de mindre end 500 meter fra arbejdspladsen.

Tjekker de ind for tidligt eller forsendt skal de angive en begrundelse for hvorfor de ikke møder til tiden.

Møder de ind på arbejde uden en vagt, skal de også tilføje en besked om hvorfor de er komme på arbejde.

Medarbejder app

Tjek ud

Medarbejderen kan sætte sin vagt på pause i løber at vagten, for at få registreret deres pauser.

Når vagten er slut, kan medarbejderen tjekke ud, hvis de er inden for 500 meter fra arbejdspladsen, tjekker medarbejderen for tidligt eller for sent ud, skal de skrive en besked om hvorfor de ikke går til tiden.

Glemmer en medarbejder at tjekke ud, vil systemet lave en auto udtjekning når vagten overskrider en bestemt antal tider, derefter kan en administrator rette tiden under godkend timer i systemet.

Medarbejder app - Tag en vagt
Medarbejder app - Vagtbytte
Medarbejder app

Samlet vagtplan

Alle medarbejderen kan se en samlet vagtplan for alle medarbejdere i systemet.

Det er muligt at se vagtplaner både frem og tilbage i tiden.